Skip to content

Procés d’elaboració d’una croqueta

Podem fragmentar el procés d’extrusió en 9 passos: 1) Selecció d’ingredients; 2) Molturació dels mateixos; 3) Preacondicionament, moment en què s’hi afegeix vapor d’aigua i es barreja tot; 4) Extrusió, per donar consistència i incrementar la digestibilitat; 5) Assecat, reduint el grau d’humitat; 6) Refredat; 7) Revestiment de la croqueta, aportant sabor i palatabilitat; 8) Envasat; 9) Control de qualitat, seguretat i validació final, que es fan al llarg del procés i amb el producte acabat. Finalment, les croquetes envasades surten de la fàbrica per a la seva distribució.

Back To Top