skip to Main Content

CONDICIONS GENERALS D’ÚS

PIENSOS PICART S.A. l’informa que l’accés i ús d’aquesta pàgina web i tots els subdominis i directoris inclosos sota la mateixa (en endavant el website), així com els serveis o continguts que a través d’ell es puguin obtenir, estan subjectes als termes que es detallen en aquest avís legal, sense perjudici que l’accés a algun d’aquests serveis o continguts pugui precisar de l’acceptació d’unes Condicions Generals, o particulars, addicionals.

PIENSOS PICART S.A. es reserva el dret a realitzar canvis al website sense previ avís, amb l’objecte d’actualitzar, corregir, modificar, afegir o eliminar els continguts del website o del seu disseny. Els continguts i serveis del website s’actualitzen periòdicament, motiu pel qual suggerim que comprovi sempre la vigència i exactitud de la informació, serveis i continguts recollits al website, així com la revisió del present avís legal.

El codi font, els dissenys gràfics, les imatges, les fotografies, els sons, les animacions, el software, els textos, els noms de domini, els signes distintius, així com la informació i els contingut recollits al llarg de tot el website pertanyen a PIENSOS PICART S.A. i estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial.

La seva utilització, reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat similar o anàloga, queda totalment prohibida llevat que hi hagi expressa autorització de PIENSOS PICART S.A. L’usuari, única i exclusivament, pot utilitzar el material que aparegui al website per al seu ús personal i privat, quedant prohibit el seu ús amb finalitats comercials o qualsevol altre ús que no sigui personal i privat.

PIENSOS PICART S.A. declara el seu respecte als drets de propietat intel·lectual i industrial de tercers. Si considera que aquest website pogués estar violant els seus drets, preguem es posi en contacte amb PIENSOS PICART S.A. enviant un correu electrònic a l’adreça picart@picart.es indicant a l’assumpte del correu “Ref. Website”.

 

INFORMACIÓ GENERAL

En compliment del previst a la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic s’informa a l’usuari que la pàgina web de PIENSOS PICART S.A. es troba allotjada al domini www.picartpetcare.com, propietat de PIENSOS PICART S.A.

Picart Petcare és un nom comercial propietat de PIENSOS PICART S.A., amb NIF A-08720245. La seu social de PIENSOS PICART S.A. es troba ubicada a C/Sant Nonet, 2 -08458 Sant Pere de Vilamajor.

Picart Petcare  és el nom comercial associat a l’activitat professional de PIENSOS PICART S.A. Per a establir una comunicació directa i efectiva amb PIENSOS PICART S.A. pot trucar al telèfon +34 93 845 01 21 o escriure a l’adreça de correu electrònic picart@picart.es indicant a l’assumpte del correu “Ref. Avís Legal”.

PIENSOS PICART, S.A. – Reg.Merc. Barcelona, Volum 5.143, Llibre 4.454, Secc.2a., Foli 66, Full 62.521, Inscripció 1a. N.I.F. ESA-08720245

 

LINKS O ENLLAÇOS A ALTRES LLOCS WEB

PIENSOS PICART S.A. ha inclòs al website enllaços a altres pàgines web que considera que poden ser del seu interès. L’objectiu d’aquests enllaços és únicament facilitar-li la recerca d’altres recursos del seu interès a través d’Internet. Aquestes pàgines no pertanyen a PIENSOS PICART S.A. i no fa una revisió dels seus continguts, motiu pel qual, PIENSOS PICART S.A. no pot fer-se responsable dels continguts, del funcionament de la pàgina enllaçada o dels possibles danys que puguin derivar-se de l’accés o ús de la mateixa. PIENSOS PICART S.A. es mostra plenament respectuós amb els drets de propietat intel·lectual o industrial que els puguin correspondre, a terceres persones, sobre les pàgines web a les que es refereixin els links inserits en el website. Per aquest motiu, si considera que la inclusió d’aquests enllaços en el website pogués estar violant els seus drets, li preguem que es posi en contacte amb PIENSOS PICART S.A. enviant un correu electrònic a l’adreça picart@picart.es indicant a l’assumpte del correu “Ref. Website”.

D’altra banda, amb caràcter general s’autoritza l’enllaç de pàgines web o de direccions de correu electrònic al website, a excepció d’aquells supòsits en els que expressament PIENSOS PICART S.A. manifesti el contrari. Addicionalment, i en tot cas per entendre aplicable aquesta autorització general, aquests enllaços hauran de respectar, necessàriament, la següent condició: l’establiment de l’enllaç no suposarà, per si mateix, cap tipus d’acord, contracte, patrocini ni recomanació per part de PIENSOS PICART S.A. de la pàgina que realitzi l’enllaç.

No obstant l’anterior, en qualsevol moment PIENSOS PICART S.A. podrà retirar l’autorització mencionada al paràgraf anterior, sense necessitat d’alegar cap causa. En tal cas, la pàgina que hagi realitzat l’enllaç haurà de procedir a la seva immediata supressió, tan aviat com rebi la notificació de revocació de l’autorització per part de PIENSOS PICART S.A.

 

PROTECCIÓ DE DADES

En compliment amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), li informem que les dades personals facilitades pels usuaris als formularis de contacte i de registre del website www.picartpetcare.com, seran inclosos en un fitxer titularitat de PIENSOS PICART S.A. amb la finalitat d’atendre i donar curs als comentaris, consultes i suggeriments que vulguin traslladar a l’organització. Alhora, i si vostè així ho autoritza expressament, aquesta informació podrà servir per a enviar-li novetats i informació de PIENSOS PICART S.A. Per a exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició previstos a la llei pot dirigir-se a PIENSOS PICART S.A. enviant un correu electrònic a l’adreça picart@picart.es, indicant a l’assumpte del correu “Ref. Protecció de Dades”.

Back To Top